søndag 27. februar 2011

En rektors hverdag

Jeg er så heldig å være rektor på en flott skole med 50 elever. Den ligger i naturskjønne omgivelser og gir dermed en fin mulighet for å ta i bruk varierte læringsarenaer. Skolen er et midtpunkt i bygda, bygdas innbyggere har et forhold til den. Her drives korpsundervisning, ulike idretter og andre hobbyaktiviteter på kveldstid. Selv om skolen har gode forutsetninger, er det  likevel mange utfordringer som dukker opp. Det kan være sammenslåing av klasser når det ikke finnes vikarer å oppdrive, eller at det er mangel på kompetanse innenfor ulike fag. Da er det viktig at rektor holder motivasjonen oppe både hos lærere som får undervisningsopplegget sitt spolert, og hos lærere som har undervisning i fag de helst vil unngå.  

Som rektor ved en liten skole, er man alene når det gjelder pedagogisk ledelse og administrativt ansvar. Her finnes det ingen inspektører, eller avdelingsledere å støtte seg på, slik en kanskje har muligheten til ved en større skole. Derfor blir rektor på mange måter en teamleder og involverer de ansatte på en helt annen måte enn ved en stor skole. Det skapes nære relasjoner i en kontekst der rektor samtidig skal være en tydelig leder. Utfordrende? Ja! Spennende? Ja!

Denne bloggen vil for meg bli et verktøy for å reflektere over ulike problemer/utfordringer ved ledelse i skolen. Kom gjerne med kommentarer og tips!