søndag 27. februar 2011

En rektors hverdag

Jeg er så heldig å være rektor på en flott skole med 50 elever. Den ligger i naturskjønne omgivelser og gir dermed en fin mulighet for å ta i bruk varierte læringsarenaer. Skolen er et midtpunkt i bygda, bygdas innbyggere har et forhold til den. Her drives korpsundervisning, ulike idretter og andre hobbyaktiviteter på kveldstid. Selv om skolen har gode forutsetninger, er det  likevel mange utfordringer som dukker opp. Det kan være sammenslåing av klasser når det ikke finnes vikarer å oppdrive, eller at det er mangel på kompetanse innenfor ulike fag. Da er det viktig at rektor holder motivasjonen oppe både hos lærere som får undervisningsopplegget sitt spolert, og hos lærere som har undervisning i fag de helst vil unngå.  

Som rektor ved en liten skole, er man alene når det gjelder pedagogisk ledelse og administrativt ansvar. Her finnes det ingen inspektører, eller avdelingsledere å støtte seg på, slik en kanskje har muligheten til ved en større skole. Derfor blir rektor på mange måter en teamleder og involverer de ansatte på en helt annen måte enn ved en stor skole. Det skapes nære relasjoner i en kontekst der rektor samtidig skal være en tydelig leder. Utfordrende? Ja! Spennende? Ja!

Denne bloggen vil for meg bli et verktøy for å reflektere over ulike problemer/utfordringer ved ledelse i skolen. Kom gjerne med kommentarer og tips!

2 kommentarer:

 1. Skolen blir viktig på et lite sted. Alle har et forhold til den og er opptatt av hvordan den drives. Det er et kjempeflott utgangspunkt for å få til mye spennende. Ser du også strever med å skaffe kvalifiserte vikarer, det gjelder også på Stjørdal.

  SvarSlett
 2. I boka "Hjem" skriver forfatteren Anne Karin Elstad om hendelser i skolen på Otnes, i Halsa kommune på Nord-Møre. Forfatteren har oppmerksomheten på lærere, som klarte/ikke klarte å fange elevens oppmerksomhet rundt læring. I ett tilfelle var situasjonen på skolen så prekær at kona i nabohuset ringte skolesjefen og varslet om kaos, og at skolesjefen måtte ta seg en tur for å ordne opp. Resultatet av denne tildragelsen ble at lærerne fikk "sparken" og en ny og dyktig lærer tok over all undervisningen - til stor glede for alle elever og foreldre.
  Denne historien forteller vel at skolegangen til en del elever er knyttet til flaks og uflaks. Og slik kan det ikke være, heller ikke ved små skoler.
  I forskningsprosjektet Successful School Leadership Project (SSLP), som ble gjennomført i perioden 2003 - 2005, er det gjennomført en rekke studier som er beskrevet i boka "Ledelse i anerkjente skoler", med J. Møller og O. L. Fuglestad som redaktører. På side 269 skriver J. Møller at norske lærere ønsker en leder som er målrettet, kan sette klare grenser, og som gir støtte og tilbakemelding til dem i deres arbeid. Dette indikerer at norske lærere ønsker ledere med "alle gode kvaliteter på en gang". Samtidig erkjenner de fleste lærere at alle (også ledere) har sterke og svake side, og at hver og en må ta medansvar for utviklingen av skolen.
  I to–nivå kommuner har rektor ansvaret for skolens samlede virksomhet. Rektors oppgaver og rolle er med dette forrykket fra å være en blant "likemenn" til å være skoleeiers forlengede arm. Det som trer fram som en utfordring, er mangelen på arenaer der rektorene kan løfte fram og drøfte etiske/yrkesetiske utfordringer og dilemmaer.
  I fortellingen til Elstad var læreren alene med elevene. I dag er rektor alene med lærerne, elever og foreldre. Kanskje ringer nabokona rådmannen?

  SvarSlett